Bài giảng Lưới khống chế trắc địa: Chương 3 - GV. Nguyễn Hữu Đức

Chương 3 Thiết kế và đo đạc lưới khống chế trắc địa độ cao thuộc Bài giảng Lưới khống chế trắc địa nhằm nêu: thiết kế lưới khống chế trắc địa độ cao nhà nước, về thiết kế kỹ thuật và nội dung bản thiết kế....Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.
Đăng nhập để bình luận