Bài giảng Kỹ thuật tối ưu trong TNN - Một số kỹ thuật cụ thể: Quy hoạch tuyến tính trong TNN

Bài giảng "Kỹ thuật tối ưu trong TNN - Một số kỹ thuật cụ thể: Quy hoạch tuyến tính trong TNN" trình bày dạng chung của bài toán tuyến tính, hình thành bài toán tuyến tính, phương pháp hình học, phương pháp bảng đơn hình, phân tích độ nhạy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kỹ thuật tối ưu trong TNN, Tài nguyên nước, Quy hoạch tuyến tính trong TNN, Bài toán tuyến tính, Phương pháp bảng đơn hình, Phân tích độ nhạy

ppt 82 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:17/02/2020 | Lượt xem:9 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận