Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nâng cao kỹ năng về giao tiếp, trình bày, đàm phán, thuyết phục, vượt qua phản đối, quản lý thời gian và khách hàng, kết thúc vấn đề. Mời các bạn tham khảo bài giảng để góp phần cải thiện những kỹ năng này của bản thân.

Từ khóa: Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, Bài giảng Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng trình bày, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng thuyết phục

ppt 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:23/07/2016 | Lượt xem:67 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận