Bài giảng Kinh tế tài chính - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 1)

Bài giảng "Kinh tế tài chính - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 1)" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích bản chất thuế thu nhập doanh nghiệp là một chi phí của doanh nghiệp, trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơbản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế tài chính, Bài giảng Kinh tế tài chính, Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập tính thuế

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận