Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 Thị trường du lịch, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về thị trường du lịch, cầu và cung du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.
Đăng nhập để bình luận