Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 6 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Chương 6 - Báo cáo kiểm toán. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm và vai trò của báo cáo kiểm toán, các yếu tố của báo cáo kiểm toán, các loại ý kiến kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kiểm toán căn bản, Bài giảng Kiểm toán căn bản, Báo cáo kiểm toán, Kiểm toán viên, Số hiệu báo cáo kiểm toán, Ý kiến kiểm toán

ppt 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/01/2019 | Lượt xem:44 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận