Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Bài giảng chương 5 cung cấp kiến thức về bằng chứng kiểm toán. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm và yêu cầu, các phương pháp thu thập, một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận