Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 4 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về chuẩn bị kiểm toán. Nội dung chính trong chương này gồm có: Trọng yếu & rủi ro, giai đoạn tiền kế hoạch, giai đoạn lập kế hoạch (Thiết kế các thử nghiệm cơ bản phù hợp với CSDL...). Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kiểm toán căn bản, Bài giảng Kiểm toán căn bản, Chuẩn bị kiểm toán, Rủi ro kiểm toán, Giai đoạn tiền kế hoạch, Giai đoạn lập kế hoạch

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/01/2019 | Lượt xem:45 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận