Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Nội dung chương 1: Vai trò, nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp, các khái niệm và nguyên tắc kế toán cơ bản, nội dung của công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp,...Mời các bạn tham khảo!
Đăng nhập để bình luận