Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 1

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, sự cần thiết phải lập Kế hoạch kinh doanh, quá trình lập một bản Kế hoạch kinh doanh, tổ chức và triển khai việc lập Kế hoạch kinh doanh.

Từ khóa: Bài giảng Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Business plan, Phân loại kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch sản xuất, Kế hoạch nhân sự

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận