Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1B - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chương 1B: Hệ thống thông tin kế toán hướng tích hợp" trình bày các nội dung: Hệ thống thông tin kế toán, giải pháp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, dòng dữ liệu trên môi trường hệ thống erp,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận