Bài giảng Địa chất công trình: Chương 7 - Các hiện tượng địa chất hiện đại

Chương 7 Các hiện tượng địa chất hiện đại trình bày về hiện tượng địa chất tự nhiên, hiện tượng địa chất công trình. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.
Đăng nhập để bình luận