Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 4 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 4: Quản lý chất lượng phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý chất lượng, chất lượng phần mềm, các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận