Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chương 3 giúp người học hiểu về "Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Hệ đơn giản, hệ ghép, hệ liên hợp, biểu đồ nội lực, dầm và khung đơn giản, hệ ba khớp, hệ ghép,....

Từ khóa: Cơ học kết cấu, Bài giảng Cơ học kết cấu 1, Cơ học kết cấu 1, Nội lực trong hệ phẳng tĩnh, Hệ tĩnh định

ppt 47 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/08/2018 | Lượt xem:58 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận