Bài giảng Bệnh lý học: Thấp tim

Nội dung bài giảng "Thấp tim" của ThS. BS Nguyễn Phúc Học trình bày về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của bệnh thấp tim, các triệu chứng của bệnh thấp tim, các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thấp tim, các phương pháp điều trị và dự phòng bệnh thấp tim.
Đăng nhập để bình luận