Bài 4: Quản lý môi trường xã cho vùng đồng bằng – ven biển 2

Nội dung bài học trình bày các vấn đề về quản lý môi trường xã cho vùng đồng bằng – ven biển, giúp các cán bộ quản lý môi trường xã nắm được các vấn đề quan trọng của quản lý môi trường vùng này. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Từ khóa: Quản lý môi trường, Môi trường cấp xã, Môi trường vùng biển, Môi trường biển, Khoa học môi trường, Môi trường Việt Nam

doc 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:76 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận