Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
 
19/03/2020
Nhân viên Lễ tân - Văn phòng trường
 
 
THỐNG KÊ
Danh sách vắng họp tháng 10/2019 (22/10/2019)
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Vắng họp/Đi trễ GHI CHÚ
Họp GB T10 Họp KN 25 năm
1 Trần Lê Thăng Đồng Khoa Điện - Điện tử x    
2 Phan Nhã Uyên Khoa ĐTQT x    
3 Lý Thị Thương Khoa Du lịch lữ hành QT   x  
4 Trần Thị Diễm Thùy Khoa Dược x    
5 Nguyễn Thị Cẩm Khoa Dược x    
6 Võ Thị Kim Ngân Khoa KHXH&NV x    
7 Lê Vĩnh An Khoa Kiến trúc   x  
8 Lương Xuân Hiếu Khoa Kiến trúc x    
9 Nguyễn Thành Phương Khoa Kiến trúc x    
10 Nguyễn Thị Thuận Khoa Luật   x  
11 Nguyễn Mậu Minh Khoa Lý luận chính trị x    
12 Lương Kim Thư Khoa Ngoại ngữ x    
13 Huỳnh Tịnh Cát Khoa QTKD x    
14 Võ Thị Phương Oanh TT. Huấn luyện & Khảo thí x x  
15 Hoàng Nhật Đức Viện NC&PT CNC x    
16 Hoàng Ngọc Viện NC&PT CNC x    
17 Phan Quốc Hưng Viện NC&PT CNC x    
18 Đào Duy Quang Viện NC&PT CNC x    
19 Lê Thành Đô Viện Sáng kiến SK toàn cầu x x  
20 Phan Quốc Toản Viện Y Sinh Dược x    
             

 

  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2020 Đại học Duy Tân