Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
 
 
THỐNG KÊ
BẢNG THEO DÕI TRIỂN KHAI HỌP SAU GIAO BAN THÁNG 8/2019 (27/8/2019)
TT Đơn vị Đăng ký lịch họp về Phòng Thanh tra Nộp Biên bản về Phòng Tổ chức Điểm Ghi chú
1 Khoa Cao đẳng Thực hành X X 4  
2 Khoa Công nghệ thông tin X X 4  
3 Khoa Đào tạo Quốc tế        
4 Khoa Điện - Điện tử X X 4  
5 Khoa Điều dưỡng X X 4  
6 Viện NC & ĐT Du lịch        
7 Khoa Dược X X 4  
8 Khoa Kế toán X X 4  
9 Khoa Khoa học tự nhiên X X 4  
10 Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn  X X 4  
11 Khoa Kiến trúc        
12 Khoa Luật X X 4  
13 Khoa Lý luận chính trị X X 4  
14 Khoa Môi trường & Công nghệ Hóa X X 4  
15 Khoa Ngoại ngữ X X 4  
16 Khoa Quản trị kinh doanh X X 4  
17 Khoa Sau Đại học X X 4  
18 Khoa Xây Dựng X X 4  
19 Khoa Y X X 4  
20 Phòng Công tác Sinh viên X X 4  
21 Phòng CSVC & KT X X 4  
22 Phòng Đào tạo Đại học & Sau ĐH X X 4  
23 Phòng Hợp tác DN & CGCN + Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ & Kỹ năng mềm X X 4  
24 Phòng Kế hoạch - Tài chính        
25 Phòng Quan hệ quốc tế + Phòng TĐSVTC     4 Họp chung với Trường
26 Phòng Quản lý Khoa học     4 Họp chung với Trường
27 Phòng Thanh tra      4 Có tờ trình riêng
28 Phòng Tổ chức     4 Họp chung với Trường
29 Studio Silver Swallows X X 4  
30 Thư viện   X 2  
31 Trung tâm CEE X X 4  
32 Trung tâm CIT X X 4  
33 Trung tâm CSE X X 4  
34 Trung tâm CVS        
35 Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & B2 X X 4  
36 Trung tâm ĐBCL X X 4  
37 Trung tâm Đồ họa và Mỹ thuật        
38 Trung tâm GDTC&QP X X 4  
39 Trung tâm Học liệu X X 4  
40 Trung tâm Khảo thí X X 4  
41 Trung tâm Khởi nghiệp     4 Họp chung với Trường
42 Trung tâm Ngoại ngữ Duy Tân X   2  
43 Trung tâm Sáng tạo Microsoft X X 4  
44 Trung tâm Thí nghiệm X X 4  
45 Trung tâm Thực hành Tin học X X 4  
46 Trung tâm Truyền thông     4 Họp chung với Trường
47 Trung tâm Tuyển sinh  + Trung tâm Tin học X X 4  
48 Trung tâm Văn Thể Mỹ X X 4  
49 Văn phòng Đảng - Đoàn - Công đoàn     4 Họp chung với Trường
50 Văn phòng Hội đồng Quản trị     4 Họp chung với Trường
51 Văn phòng Tạp chí KH&CN     4 Họp chung với Trường
52 Văn phòng Trường     4 Có tờ trình riêng
53 Viện Nghiên cứu & Phát triển CNC X X 4  
54 Viện Nghiên cứu KT-XH     4 Họp chung với Trường
55 Khách sạn Epin + Duy Tan Travel        

 

  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2020 Đại học Duy Tân