Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
 
 
THỐNG KÊ
Thống kê danh sách vắng họp tháng 08/2019 (26/8/2019)
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Vắng họp/Đi trễ GHI CHÚ
Họp GB T08 Họp CBKG 19/8
1 Phan Nhã Uyên Khoa ĐTQT x    
3 Nguyễn Thị Cẩm Khoa Dược x    
4 Nguyễn Tấn Huy Khoa KHTN x    
5 Phan Quý Khoa KHTN x    
6 Võ Thị Kim Ngân Khoa KHXH&NV x    
7 Lê Vĩnh An Khoa Kiến trúc x x  
8 Hoàng Khoa Kiến trúc x    
9 Lương Thị Bích Ngân Khoa Luật x    
10 Trần Xuân Khoa Môi trường & CNH x    
11 Trịnh Hiệp Hòa TT. CVS   x  
12 Nguyễn Hoàng Hương TT. Đồ họa & Mỹ thuật x x  
13 Võ Thị Phương Oanh TT. Huấn luyện & Khảo thí (LTC) x x  
14 Võ Đức Toàn TT. Sáng tạo Microsoft x    
15 Hoàng Ngọc Viện NC&PT CNC x    
16 Phan Quốc Hưng Viện NC&PT CNC x    
17 Đào Duy Quang Viện NC&PT CNC x    
18 Lê Hoàng Sinh Viện NC&PT CNC   x  

 

  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2020 Đại học Duy Tân