Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
 
 
THỐNG KÊ
DS CB đi làm lại tháng 10
DS CB nghỉ sinh tháng 10
DS CB xin nghỉ phép tháng 10
DS CBQL nộp kế hoạch công tác tuần 14
DS CBQL nộp kế hoạch công tác tuần 13
DS CBQL nộp kế hoạch công tác tuần 12
DS CBQL nộp kế hoạch công tác tuần 11
DS CBQL nộp kế hoạch công tác tuần 10
Danh sách CB vắng sinh hoạt Khoa, TBM, TCM tháng 9
Danh sách CB vắng họp tháng 9
DS CB đi làm lại tháng 9
DS CB nghỉ phép tháng 9
DS CBQL trừ điểm thi đua tháng 09/2010 v/v nộp kế hoạch công tác
DS CBQL nộp kế hoạch công tác tuần 09
DS CBQL nộp kế hoạch công tác tuần 08
Trang  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2020 Đại học Duy Tân