Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
 
 
TUYỂN DỤNG
28/03/2012   Thông báo tuyển dụng nhân sự
Trường Đại học Duy Tân cần tuyển một số vị...
15/02/2012   Thông báo tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Duy Tân cần tuyển một số vị trí sau:

1. Vị trí Giảng viên:
a. Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh

- Yêu cầu: Có bằng Thạc...

15/02/2012   Thông báo tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Duy Tân cần tuyển một số vị trí sau:

1. Vị trí Giảng viên:
a. Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên

- Yêu cầu: Có bằng...

28/12/2011   Thông báo tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Duy Tân cần tuyển vị trí sau:
1. Chuyên viên văn phòng:
- Yêu cầu: Tốt Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ, có điểm Toeic quốc tế 600 trở lên

Trang  1   2   3   4   5   6   7   8
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2020 Đại học Duy Tân