Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
 
 
TUYỂN DỤNG
Thông báo lịch phỏng vấn tuyển chuyên viên Trung tâm Học liệu - Bộ phận dịch thuật (20/09/2010)
14h00 ngày 21/9/2010 ( thứ 3 ) phỏng vấn trực tiếp các ứng viên .

Địa điểm : P706 K7/25 Quang Trung , TP. Đà Nẵng .

Danh sách các ứng viên dự thi :
1. Võ Thanh Quyên
2. Trần Thị Thúy Phượng
3. Lê Lan Phương
4. Nguyễn Thị Hồng Phúc
5. Nguyễn Thị Minh Quý
6. Nguyễn Đức Hải Vân

Các tin liên quan
    Lịch Thi Tuyển dụng các Khoa
    Thông báo lịch tuyển dụng vị trí trợ giảng khoa Kế toán
    Thông báo lịch thi tuyển dụng vị trí trợ giảng khoa Quản trị kinh doanh
    Thông báo lịch thi tuyển dụng vị trí trợ giảng khoa Ngoại ngữ
    Thông báo lịch thi tuyển dụng vị trí trợ giảng khoa Du lịch, Lý luận chính trị, Khoa học xã hội & nhân văn, Khoa học tự nhiên, Y dược
Các chủ đề khác
    Tuyển nhân sự
    Hồ sơ tuyển dụng
    Thông báo
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2020 Đại học Duy Tân