Tiếng Việt || English 
  TUYỂN DỤNG
 
31/08/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc
 
31/01/2018
Giảng viên Ngôn ngữ Nhật - Khoa Ngoại ngữ
 
22/10/2016
Giảng viên - Khoa Luật
 
20/03/2018
Giảng viên Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ
 
20/03/2018
Giảng viên - Khoa Ngoại ngữ
 
 
NHÂN SỰ

Hoàng Thị Xinh
Chức vụ : Phó phòng
Ngày sinh : 17/09/1978
Địa chỉ :
Email:

Nhân viên khác
    - Trần Đàm Thị Việt
    - Lâm Thị Phước Hiền
    - Dương Thị Hằng
    - Nguyễn Hữu Phú
    - Phan Văn Hân
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tuyển dụng |  Quy định - Quy chế |  Thống kê |  Nhân sự |  Liên hệ
©2020 Đại học Duy Tân