Giới thiệu Chương trình

 

 

Sinh viên tham gia chương trình PSU ở Đại học Duy Tân sẽ được nhận từ 18 đến 24 chứng chỉ hoàn tất môn học của Đại học Bang Pennsylvania. Những chứng chỉ hoàn tất môn học này có giá trị quốc tế. Các sinh viên Duy Tân có nguyện vọng chuyển tiếp sang học Đại học Bang Pennsylvania có thể sử dụng những chứng chỉ hoàn tất môn học này để rút ngắn thời gian học tập ở Mĩ.

 

Các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Du lịch của chương trình Penn State ở Duy Tân:

Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Tài chính - Ngân hàng và Du lịch, bao gồm nhiều chuyên ngành:

 

- Quản trị Kinh doanh: Mã ngành 400 (PSU)

- Kế toán (&Kiểm toán): Mã ngành 405 (PSU)

- Tài chính - Ngân hàng: Mã ngành 404 (PSU)

- Quản trị Du lịch & Khách sạn: Mã ngành 407 (PSU)

- Kế toán (Hệ Cao đẳng): Mã ngành C66 (PSU)

- Tài chính - Ngân hàng (Hệ Cao đẳng): Mã ngành C70 (PSU)

 

Cụ thể hơn, theo thỏa thuận hợp tác giữa Penn State và Duy Tân, Penn State sẽ chuyển giao đầy đủ tài liệu giáo trình của 42 môn học cao cấp trong các chương trình gốc về Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Du lịch của Penn State cho Đại học Duy Tân. Đồng thời, Penn State sẽ giúp huấn luyện hơn 100 giảng viên của Duy Tân giảng dạy 42 môn học kể trên. Chưa hết, nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy của các giảng viên Duy Tân đã qua huấn luyện, mỗi học kỳ, Penn State sẽ gởi 2 đến 3 giảng viên sang hỗ trợ và kiểm soát chất lượng giảng dạy ở Duy Tân. Những giảng viên này của Penn State sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy một số lớp học trong chương trình PSU của Duy Tân trong học kỳ đó.

 

Bên cạnh chương trình PSU chính thống với đầy đủ 18 đến 24 môn học, Đại học Duy Tân sẽ triển khai giảng dạy 6 môn học cơ sở trong số 42 môn học đó cho toàn bộ sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Du lịch của Duy Tân. Mục tiêu của nỗ lực này là nhằm đưa chất lượng đào tạo cao không chỉ đến một số lớp sinh viên ưu tú mà còn cho toàn bộ sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị và Dịch vụ của Duy Tân.

 

 

Điều kiện Tuyển chọn:

 

- Tham dự và vượt qua kỳ thi đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo ở các khối A, A1, B, C và D;

- Điểm thi đại học đạt điểm chuẩn của Đại học Duy Tân (sau khi đã đạt mức tối thiểu là điểm sàn của Bộ Giáo dục & Đào tạo);

-  Đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh để học trong các chương trình tiên tiến ở Duy Tân, qua kỳ thi khảo sát tiếng Anh đầu vào của trường.

 

 

Học phí:

Mức học phí là rất cạnh tranh so với mức học phí trên dưới 15 triệu (chưa kể chi phí sinh hoạt) của các chương trình nội địa ở nhiều đại học ở Sài Gòn và Hà Nội (ví dụ như 19 triệu VND / năm ở Đại học Hoa Sen).