Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Nhân sự » Phó đơn vị

Lê V. K Bảo

Chuyên ngành:  Khoa học Vật liệu

Chức vụ:  Phó đơn vị

Trình độ:  Tiến sĩ

Email:  levkhoabao AT dtu DOT edu DOT vn

ThS. Nguyễn Thị Lãnh

Chuyên ngành:  Kế Toán

Chức vụ:  Phó phòng

Trình độ:  Thạc Sĩ

Email:  lanhtienphuoc@gmail.com