Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Trưởng đơn vị

TS. Nguyễn Đức Hiền

Chuyên ngành:  Toán

Chức vụ:  Trưởng Phòng

Trình độ:  Tiến Sĩ

Email:  ndhien219@gmail.com

Phó đơn vị

Lê V. K Bảo

Chuyên ngành:  Khoa học Vật liệu

Chức vụ:  Phó đơn vị

Trình độ:  Tiến sĩ

Email:  levkhoabao AT dtu DOT edu DOT vn

ThS. Nguyễn Thị Lãnh

Chuyên ngành:  Kế Toán

Chức vụ:  Phó phòng

Trình độ:  Thạc Sĩ

Email:  lanhtienphuoc@gmail.com

Chuyên viên

Nguyễn Thị Cửu

Chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh

Chức vụ:  Chuyên Viên

Trình độ:  Cử nhân

Email:  ngtc21qt1@yahoo.com