TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
Tin Tức
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
- Xem lịch thi tất cả các khóa
Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.www.duanvinsportia.com
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.www.duanvinsportia.com
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
Thủ tướng vừa phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" với mục tiêu tổng quát đến năm 2020, nền GD được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng GD được nâng cao một cách toàn diện.
@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
Sáng 13/3, Bộ GD&ĐT đưa toàn bộ thông tin tuyển sinh của 470 trường đại học, cao đẳng lên cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ.
 

http://vietbao.vn/Giao-duc/Dua-cam-nang-tuyen-sinh-2012-len-mang/12965327/202/

@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
Ngoài “giắt lưng” một vốn ngoại ngữ dồi dào, bạn còn cần gì nữa nhỉ?

- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, lệ phí tuyển sinh năm 2012, bao gồm lệ phí ĐKDT và dự thi là 80.000 đồng/thí sinh.
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Theo quy định mới của Bộ GDĐT, mã ngành đào tạo của các trường ĐH và CĐ sẽ thay đổi toàn bộ trong năm 2012. Mã ngành mới sẽ bao gồm 1 chữ và 6 số thay vì 2 - 3 số như trước đây.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
Xét về bản chất, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) không chỉ đơn thuần là một quá trình truyền đạt kiến thức, kỹ năng mà còn phải biến nó thành hành động tích cực của học sinh (HS).

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Cao Đẳng) (18/04/2009)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ đào tạo:         Cao đẳng

Ngành đào tạo:             Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

                   (Construction Engineering Technology)

Mã ngành:

(Ban hành kèm theo Quyết định số   64/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng được các yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng.

Sinh viên qua đào tạo phải đạt được các yêu cầu sau:

-    Có kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo;

-    Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng;

-    Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

          150 đơn vị học trình (viết tắt là đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (3 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (135 tiết).

          Thời gian đào tạo 3 năm.


2.2.Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo                                             đvht

2.2.1.

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(Chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

60

2.2.2.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

90

 

- Kiến thức cơ sở của ngành

33

 

- Kiến thức ngành

+ Lý thuyết

+ Kiến thức bổ trợ

+ Thực hành, thực tập

52

25

0

27

 

- Tốt nghiệp

5

 

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1.Kiến thức giáo dục đại cương                                                              46 đvht *

1

Triết học Mác – Lênin

4

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

4

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

3

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

3

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Toán ứng dụng

5

7

Vật lý đại cương 1

4

8

Hóa học đại cương 1

3

9

Nhập môn tin học

5

10

Ngoại ngữ

10

11

Môi trường trong xây dựng

2

12

Giáo dục Thể chất

3

13

Giáo dục Quốc phòng

135 tiết

 * Không kể các học phần 12 và 13


3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                        66 đvht

3.1.2.1. Kiến thức cơ sở ngành                                                                 29 đvht

1

Cơ học cơ sở

4

2

Sức bền vật liệu

4

3

Cơ học kết cấu 1

4

4

Hình họa – Vẽ kỹ thuật

4

5

Vật liệu xây dựng

3

6

Địa chất công trình

2

7

Cơ học đất

3

8

An toàn lao động

2

9

Trắc địa

3

 

3.1.2.2. Kiến thức ngành                                                                 23 đvht

1

Kết cấu thép

3

2

Kết cấu bê tông cốt thép

4

3

Máy xây dựng

3

4

Kỹ thuật điện công trình

2

5

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

1

6

Kỹ thuật thi công

3

7

Kinh tế xây dựng

3

8

Tổ chức quản lý công trình xây dựng

4

 

3.1.2.3. Thực hành, thực tập                                                           14 đvht

1

Thực tập Trắc địa

1

2

Thực tập Địa chất công trình

2

3

Thực tập vật liệu xây dựng

1

4

Thực tập thí nghiệm và kiểm định công trình

1

5

Thực tập nghề nghiệp

5

6

Thực tập tốt nghiệp

4

 


3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

1. Triết học Mác-Lênin                                                                    4 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (Khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh) và Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (Khối ngành không chuyên kinh tế quản trị kinh doanh) trình độ cao đẳng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                        4 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (Khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh) và Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (Khối ngành không chuyên kinh tế quản trị kinh doanh) trình độ cao đẳng.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học                                                                   3 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                                                        3 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học, học viện và các trường đại học.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                               3 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.

6. Toán ứng dụng                                                                                     5 đvht

          Giới thiệu các kiến thức về giới hạn của dãy số và hàm số, sự liên tục của hàm số, phép tính vi tích phân của hàm số một biến và nhiều biến, đại số tuyến tính. Nhấn mạnh các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật.

7. Vật lý đại cương 1                                                                       4 đvht

          Giới thiệu các quy luật chuyển động của các vật thể, các định luật bảo toàn trong chuyển động, sự tương tác của vật chất. Học phần bao gồm 3 phần:

          * Cơ học: Cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển (cơ học Newton). Nội dung chính bao gồm: các định luật Newton, định luật hấp dẫn, các định luật bảo toàn trong chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn.

          * Nhiệt học: Cung cấp các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học.

          * Điện tử học: Cung cấp các kiến thức liên quan đến các tương tác tĩnh điện, các tương tác tĩnh từ và mối liên hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên.

8. Hóa học đại cương 1                                                                             3 đvht

          Cung cấp các kiến thức về cấu tạo lớp vỏ điện tử của nguyên tử, mối quan hệ giữa lớp vỏ điện tử và tính chất nguyên tử. Giải thích cấu hình hình học của phân tử, sự có cực của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất; nghiên cứu sơ lược về tính chất lý, hóa của các chất vô cơ và cấu tạo của chúng.

9. Nhập môn tin học                                                                        5 đvht

          Cung cấp cho sinh viên:

-         Các kiến thức mở đầu, cơ bản về tin học.

-         Cách sử dụng các dịch vụ Web và Mail của Internet.

-         Các thao tác sử dụng hệ điều hành Windows.

-           Một số kỹ năng cơ bản lập trình bằng ngôn ngữ Pascal để giải một số bài toán thông thường.

10. Môi trường trong xây dựng                                                      2 đvht

          Bao gồm các nội dung sau đây:

-           Môi trường, tình hình môi trường, bảo vệ môi trường và khung pháp lý về bảo vệ môi trường của Việt Nam;

-           Phân loại các tác động tới môi trường của các dự án xây dựng – Các tác động môi trường tiêu cực của một số loại hình công trình chủ yếu.

-           Phương pháp nghiên cứu, đánh giá các tác động môi trường trong các giai đoạn của chu kỳ dự án: nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, thiết kế, xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành dự án.

-           Các biện pháp quản lý các nguồn tác động môi trường điển hình trong xây dựng.

11. Ngọai ngữ (cơ bản)                                                                    10 đvht

          Cung cấp những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level), đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thông.

12. Giáo dục Thể chất                                                                      3 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/1995/QĐ-GD&ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1262/1997/QĐ-GD&ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Giáo dục Quốc phòng                                                                135 tiết

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-GD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng.

14. Cơ học cơ sở                                                                              4 đvht

          Nội dung bao gồm: Các khái niệm cơ bản về hệ tiên đề cơ học, lý thuyết về lực, bài toán cân bằng; các chuyển động cơ bản của vật rắn; các định luật của Newton, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý Đalambe và nguyên lý di chuyển khả dĩ.

15. Sức bền vật liệu                                                                          4 đvht

Nội dung bao gồm: Các khái niệm cơ bản về ứng lực, ứng suất trong bài toán thanh; trạng thái ứng suất đơn và phức tạp trong thanh; các thuyết bền; các đặc trưng hình học cần thiết khi tính toán thanh; các bài toán thanh chịu xoắn và chịu uốn phẳng; ổn định thanh chịu nén.

16. Cơ học kết cấu I                                                                         4 đvht

          Bao gồm các nội dung: phân tích cấu tạo hình học; phân tích nội lực của hệ chịu tải bất động và di động; khái niệm hệ không gian; xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính; khái niệm về hệ siêu tĩnh – bậc siêu tĩnh; phương pháp lực và cách tính hệ thanh phẳng siêu tĩnh; phương pháp chuyển vị tính hệ thanh phẳng.

17. Hình họa – Vẽ kỹ thuật                                                             4 đvht

          Cung cấp cho sinh viên những qui tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm: các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật; các kỹ thuật cơ bản của hình học họa hình: các nguyên tắc biểu diễn không gian hình học, các phép biến đổi, sự hình thành giao tuyến của các mặt; các yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật: điểm, đường, hình chiếu, hình cắt; các loại bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và ISO. Giới thiệu về ứng dụng máy tính trong các bản vẽ 2D.

18. Vật liệu xây dựng                                                                      3 đvht

Bao gồm 2 đvht lý thuyết và 1 đvht thực hành. Giới thiệu đại cương về tính năng cơ lý và các yêu cầu kỹ thuật của các vật liệu xây dựng phổ biến. Phần thực hành gồm 5 bài thí nghiệm giới thiệu phương pháp kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng.

19. Địa chất công trình                                                                             2 đvht

Cung cấp các kiến thức cơ bản về đất đá xây dựng, nước dưới đất, các hiện tượng, quá trình địa chất động lực, các phương pháp khảo sát địa chất công trình.

20. Cơ học đất                                                                                 4 đvht

          Bao gồm nội dung: Sự hình thành của đất, các pha hợp thành đất, các đặc trưng vật lý của đất, các tính chất cơ học và đặc trưng liên quan; sự phân bố ứng suất trong đất; các vấn đề về biến dạng, sức chịu tải của nền đất, ổn định của khối đất và áp lực đất lên các vật rắn.

21. An toàn lao động                                                                       2 đvht

          Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Bảo hộ lao động

22. Trắc địa                                                                                               3 đvht

          Giới thiệu các kiến thức trắc địa cơ bản có liên quan đến xây dựng công trình như: định vị điểm, định hướng đường thẳng, sử dụng bản đồ, đo góc, đo dài, đo cao, đo vẽ bản đồ, đo vẽ mặt cắt địa hình, các dạng công tác bố trí công trình, đo vẽ hoàn công, quan trắc biến dạng công trình.

23. Kết cấu thép                                                                               4 đvht

            Đây là học phần cơ bản của học phần kết cấu thép, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở của kết cấu thép gồm: vật liệu thép trong kết cấu xây dựng, cách cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, liên kết bu lông, liên kết đinh tán, cách thiết kế các cấu kiện cơ bản nh­ư dầm thép, cột thép, dàn thép.

24. Kết cấu bê tông cốt thép                                                            4 đvht

          Cung cấp kiết thức cơ bản về kết cấu bê tông cốt thép cũng như khả năng thiết kế các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường.

25. Máy xây dựng                                                                                     3 đvht

Cung cấp những kiến thức cơ bản: khái niệm về nhân trắc học, đặc điểm hình thái cơ thể người, phương pháp xây dựng hệ thống cỡ số, đặc điểm hệ thống cỡ số cho người lớn và trẻ em, một số hệ thống cỡ số trang phục đang được sử dụng trên thế giới. Học phần giúp cho sinh viên làm công tác thiết kế quần áo, thiết kế trang phục có căn cứ hệ thống cỡ số khoa học.

26. Kỹ thuật điện công trình                                                                    2 đvht

Cung cấp các kiến thức chung về tính toán thiết kế hệ thống cấp điện cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra còn giới thiệu cho sinh viên một số khái niệm cơ bản về các hệ thống chống sét, truyền thông, chông trộm, phòng cháy, điện thang máy, điện điều hoà trung tâm và bơm nước, điện anten ti vi

27. Đồ án kết câu bê tông cốt thép                                                  1 đvht

          Vận dụng những kiến thức đã học trong học phần kết cấu bê tông cốt thép cũng như khả năng thiết kế các dạng bê tông cốt thép thông thường.

28. Kỹ thuật thi công                                                                       3 đvht

          Cung cấp các kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật thi công công trình.

29. Kinh tế xây dựng                                                                       3 đvht

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế và quản trị kinh doanh xây dựng cũng như các kiến thức về kinh tế - kỹ thuật xây dựng khi ra trường. Nghiên cứu kinh tế và quản trị kinh doanh xây dựng đòi hỏi phải gắn liền với những kiến thức kinh tế chung và kiến thức kỹ thuật chuyên môn thuộc ngành xây dựng công trình.

30. Tổ chức quản lý công trình xây dựng                                                4 đvht

Cung cấp kiến thức cơ bản về lập kế hoạch và tổ chức thi công như cách lập tiến độ xây dựng theo sơ đồ ngang, sơ đồ xiên và sơ đồ mạng. Đánh giá tiến độ và tối ưu hóa chúng. Thiết kế bình đồ công trường, tổ chức cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, điện nước, lán trại phục vụ thi công.

Sau khi sinh viên được học môn kỹ thuật thi công xây dựng sinh viên học tiếp môn tổ chức quản lý công trình xây dựng. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về lập kế hoạch và tổ chức sản xuất xây dựng ở công trường.

31. Thực tập trắc địa                                                                       1 đvht

Bao gồm các nội dung: Sử dụng máy kinh vĩ và máy nivo để đo các yếu tố cơ bản: góc đo bằng, góc đo đứng, đo dài bằng vạch ngắm xa và mia đứng, đo cao lượng giác, đo cao hình học.

32. Thực tập Địa chất công trình                                                    2 đvht

          Thực tập ngoài hiện trường nhằm đánh giá điều kiện địa chất công trình của một khu vực bằng các phương pháp khảo sát địa chất công trình khác nhau: trực quan, khoan, xuyên, nén, đổ hút nước thí nghiệm.

33. Thực tập Vật liệu xây dựng                                                      1 đvht

 Nội dung gồm 5 bài thí nghiệm giới thiệu phương pháp kiểm tra đánh giá các chỉ tiệu cơ lý của vật liệu xây dựng.

Bài 1: Xi măng Porland.

Bài 2: Cốt liệu cho bê tông và vữa.

Bài 3: Cốt liệu lớn đá dăm, sỏi.

Bài 4: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng.

Bài 5: Hỗn hợp vữa và vữa.

34. Thực tập thí nghiệm và kiểm định công trình                         1 đvht

 Nội dung gồm các bài thí nghiệm giới thiệu phương pháp kiểm tra đánh giá các thông số kỹ thuật thực tế tại công trình: bao gồm:

Thí nghiệm xuyên tĩnh tại công trường (Đánh giá khả năng chịu tải của đất),

Nén thử tải cọc bê tông cốt thép, đo độ lún,

Đo biến dạng các cấu kiện: dầm, dàn, bằng các ten xơ biến dạng (điện trở, cảm biến).

Kiểm tra độ đặc chắc cấu kiện bê tông cốt thép bằng siêu âm.

Kiểm tra cường độ bê tông bằng các phương pháp không phá hủy.

35. Thực tập nghề nghiệp                                                               5 đvht

Bao gồm: Công tác đất, nề, cốp pha, cốt thép, bê tông, cấu kiện.

36. Thực tập tốt nghiệp                                                                             4 đvht

          Thực tập kỹ thuật viên kỹ thuật, giám sát, điều hành sản xuất vật liệu xây dựng, trong thời gian thực tập tốt nghiệp nên kết hợp thực hiện một phần đồ án tốt nghiệp. Đồ án tốt nghiệp có thể bao gồm các nội dung sau:

- Đọc bản và thể hiện bản vẽ - 10%

- Tính toán và thiết kế kết cấu - 35%

- Thiết kế kỹ thuật và công nghệ xây dựng - 35%

- Tính khối lượng và lập dự toán, lập tiến độ 1 phần thi công công trình - 20%

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ.

Chương trình khung giáo dục là những quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo và ứng với từng trình độ đào tạo, là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại tất cả các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc.

4.1. Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình đào tạo theo kiểu đơn ngành (Single Major). Danh mục các học phần (môn học) và khối lượng của chúng đưa ra tại mục 3 chỉ là những quy định tối thiểu. Căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức quy định tại các mục 1 và 2, các trường bổ sung những nội dung cần thiết và có thể cấu trúc lại thành các học phần thích hợp để tạo nên các chương trình đào tạo cụ thể của trường mình trong phạm vi không dưới 150 đvht (chưa kể các nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

4.2. Phần kiến thức chuyên sâu (nếu có) thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên ngành hẹp của ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, hoặc kết hợp nhiều lĩnh vực hẹp, hoặc theo hướng phát triển qua một ngành thứ hai khác. Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành nằm trong giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.

4.3. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) có thể được trường thiết kế theo hướng bố trí các nội dung được chọn tự do liên quan tới một hoặc nhiều ngành đào tạo khác với ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng nhưng xét thấy có lợi cho việc mở rộng năng lực hoạt động của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

                                                                             KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                   THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỤC

 

 

 

                                                                                              Bành Tiến Long


PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   64/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

GHI CHÚ

I.

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

1. Phương pháp tính

 

 

2. Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace

 

 

3. Quy hoạch tuyến tính

 

 

4. Phương trình đạo hàm riêng

 

 

5. Xác suất thống kê

 

 

6. Vật lý đại cương 2

 

 

7. Hoá học đại cương 2

 

 

8. Pháp luật xây dựng

 

 

9. Đại cương về trái đất

 

II.

Kiến thức ngành

 

 

1. Cấu tạo kiến trúc

 

 

2. Nền và móng

 

 

3. Đồ án kết cấu thép

 

 

4. Kết cấu gạch đá

 

 

5. Kết cấu gỗ

 

 

6. Định mức xây dựng

 

 


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

KHỐI NGÀNH: CÔNG NGHỆ

 

 

 

 

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, 2007

 

 


  Thông tin các chương trình đào tạo khác
       Khối ngành: kinh tế- quản trị kinh doanh (18/04/2009)
       Quản trị kinh doanh (Business Administration) (18/04/2009)
       Kinh tế ( Economics) (18/04/2009)
       Ngành Quan hệ quốc tế (International Relations) (18/04/2009)
       KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỪ KHÓA 08 ĐẾN KHÓA 11 (KHOA KẾ TOÁN) (13/04/2009)