HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
News
-
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.www.duanvinsportia.com
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
ENROLLMENT
ĐIỂM TUYỂN SINH 2008 (04/14/2009)

NGÀNH
TS NAM 2005 TS NAM 2006 TS NAM 2007 TS NAM 2008 Ghi chus
NV12 NV3 NV12 NV3 NV1 NV2 NV3 NV1   NV2 NV3  
A D V A D V A D V A D A B C D V A B C D V A B C D V A B D C V A B D C V A B D C V  
101 15 14   15 14   13 13   13 13 15 15   13   15 15   13   15 15       13 15 13     13 15 13     13 15 13      
102 15 14   15 14   13 13   13 13 15 15   13   15 15   13   16 16       13 15 13     13 15 13     13 15 13      
103                       15 15   13   15 15   13   17.5 17.5       13 15 13     13 15 13     13 15 13      
104                                                     13 15 13     13 15 13     13 15 13      
410                       15 15   13   15 15   13   15 15       13 15 13     13 15 13     13 15 13      
420                                                     13 15 13     13 15 13     13 15 13      
105 15     20     13         15 15       15 15       18 18       13 15     13 13 15     13 13 15     13  
106 15     20     13         15 15       15 15       18 18       13 15     13 13 15     13 13 15     13  
107     18.5           17.5                       16         20.5         15         16         16 VE X HS 2
108                                         16         20.5         15         16         16 VE X HS 2
301                                                     13 15 13     13 15 13     13 15 13      
400 15 14   15 14   13 13   13 13 15 15   13   15 15   13             13 15 13     13 15 13     13 15 13      
401                       15 15   13   15 15   13             13 15 13     13 15 13     13 15 13      
402                       15 15   13   15 15   13                                            
407 15 14   15 14   13 13   13 13 15 15 14 13   15 15 14 13             13 15 13 14   13 15 13 14   13 15 13 14    
408                       15 15 14 13   15 15 14 13   16 16 14 13   13 15 13 14   13 15 13 14   13 15 13 14    
403 15 14   15 14   13 13   13 13 15 15   13   15 15   13             13 15 13     13 15 13     13 15 13      
404 15 14   18 17   13 13       15 15   13   15 15   13             13 15 13     13 15 13     13 15 13      
405 15 14   18 17   13 13       15 15   13   15 15   13             13 15 13     13 15 13     13 15 13      
406 15 14   18 17   13 13       15 15   13   15 15   13             13 15 13     13 15 13     13 15 13      
701   18.5     18.5     17.5     19.5       17         17       17         15         15         15     AV X HS 2
702                             17         17       17         15         15         15     AV X HS 2
703                                                         15 14       15 14       15 14   AV X HS 2
601                         15 14 13     15 14 13   15 15 14 13       13 14       13 14       13 14    
605                         15 14 13     15 14 13   15 15 14 13       13 14       13 14       13 14    
608                         15 14 13     15 14 13   15 15 14 13       13 14       13 14       13 14    
C65 12 11   14     10         12 12     10 12 12     10           10       10 10       10 10       10  
C66 12 11         10 10       12 12   10   12 12   12             10 12 10     10.5 12.5 10.5     10.5 12.5 10.5      
C67 12 11   12 11   10 10   10 10 12 12   10   12 12   10             10 12 10     10 12 10     10 12 10      
C68                                                     10 12 10 11   10.5 12.5 10.5 11   10.5 12.5 10.5 11    
* Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm có cả các điểm ưu tiên.                        


* Điểm chuẩn trúng tuyển NV 1 các năm 2005-2006-2007-2008 bằng điểm sàn công bố của Bộ Giáo Dục & Đào tạo  


  Enrollment other
       Danh sách trúng tuyển liên thông đợt 2-2010 Trung Cấp lên Cao đẳng (12/31/2010)
       Nhận đơn phúc khảo liên thông đợt 2 năm 2010 (12/31/2010)
       Điểm chuẩn liên thông đợt 2 năm 2010 (12/31/2010)
       Danh sách trúng tuyển liên thông đợt 2-2010 Trung Cấp lên Đại Học (12/31/2010)
       Danh sách trúng tuyển liên thông đợt 2-2010 Cao Đẳng lên Đại Học (12/31/2010)