HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
News
-
-
@import url(/css/example.css);
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.www.duanvinsportia.com
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020


@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Bộ GDĐT cho biết, trước đây, mã ngành gồm 2-3 chữ số và không có sự thống nhất chung giữa các trường. Do vậy đã dẫn đến trường hợp một mã ngành được dùng cho nhiều ngành khác nhau trong nhiều trường hoặc một ngành nhưng có nhiều mã ngành khác nhau.

- Các bước đổi mới phương pháp dạy học
ABOUT ACADEMIC AFFAIRS DEPARTMENT

          Phòng đào tạo cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

1. CHỨC NĂNG

+ Tham mưu cho Ban Giám Hiệu và Hội đồng khoa học về việc xây dựng mục tiêu, phương hướng, qui mô, chương trình, phương pháp đào tạo các ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

+ Tổ chức và quản lý công tác đào tạo bao gồm giảng dạy, học tập trong toàn trường đối với hệ chính quy.

2. NHIỆM VỤ

- Cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

- Tham gia các Hội đồng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hội đồng chức năng khác theo qui định của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý đào tạo cấp trường theo các chương trình của trường, qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo và những qui định khác của trường. Hợp đồng và làm thủ tục thanh lý, thanh toán hợp đồng giảng dạy, báo cáo chuyên đề đối với giảng viên thỉnh giảng theo qui định của Hiệu trưởng.

- Tổ chức coi thi, kiểm tra kết thúc các môn học trong từng chương trình đào tạo của nhà trường.

- Công tác đối với sinh viên – học sinh về các lĩnh vực : Quản lý hồ sơ; tập hợp và xử lý kết quả học tập theo qui chế đào tạo; đề xuất Hiệu trưởng xem xét sinh viên – học sinh học tiếp, ngừng học, buộc thôi học, khen thưởng, kỷ luật về học tập, thi, kiểm tra và quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, chuyển đổi hình thức học tập của sinh viên theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia công tác : đào tạo theo học chế tín chỉ, tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo, tuyển sinh, tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng các bậc, hệ đào tạo trong trường. Tổng kết, báo cáo công tác đào tạo trong toàn trường.