English

Nghiên cứu

Đề tài Khoa học cấp Bộ của Đại học Duy Tân được Nghiệm thu loại Tốt

Ngày 20/12/2014, tại Đại học Duy Tân, Hội đồng Khoa học đã tiến hành nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu và phát triển hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng đa sinh trắc kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền hệ thống nhúng” do TS. Lê Nguyên Bảo - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân làm chủ nhiệm cùng với 9 thành viên khác. Đề tài được nghiệm thu loại Tốt và được đánh giá cao bởi tính thiết thực và khả năng ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống.

 
 Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài cấp Bộ của DTU
 
Hội đồng Khoa học nghiệm thu do PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy - Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch, các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định của Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tham gia báo cáo và trả lời phản biện đề tài trong buổi nghiệm thu gồm có: TS. Lê Nguyên Bảo (chủ nhiệm), TS. Phạm Anh Phương (thành viên), ThS. Nguyễn Gia Như (thành viên), ThS. Trần Lê Thăng Đồng (thành viên), ThS. Trịnh Xuân Hùng (thành viên).

Đề tài khởi động từ tháng 1/2012 với thời gian thực hiện là 24 tháng. Đề tài triển khai sử dụng công nghệ sinh trắc học (là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của mỗi cá nhân như vân tay, mống mắt, khuôn mặt,...) để nhận diện người sử dụng. Cùng với hệ thống các chương mục lý thuyết được triển khai khoa học, một thiết bị kiểm soát an ninh đã được tạo ra cung cấp 3 chế độ: nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng dấu vân tay, nhận dạng thẻ RFID (giống thẻ thang máy) được các thành viên trong nhóm nghiên cứu, hoàn thiện các tính năng để xác thực người dùng. Một thành công lớn trong quá trình hoàn thành đề tài là đã đào tạo được 1 Tiến sĩ là Nguyễn Thị Hương Thủy, bảo vệ cấp Nhà nước với đề tài nghiên cứu: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tay” của Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội và 2 Thạc sĩ gồm Trần Lê Thăng Đồng với đề tài nghiên cứu: “Phát hiện mặt người dựa trên tiếp cận 3D” của Đại học Duy Tân; ThS.Trịnh Xuân Hùng, "Nghiên cứu một số hiệu ứng bóng và ánh sáng trong xây dựng các ứng dụng thực tại ảo" của Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội. Kết quả này được hội đồng đánh giá là vượt mức đề xuất khi đấu thầu đề tài (chỉ đăng ký đào tạo 2 Thạc sĩ).
 
 
 Các thành viên DTU tham gia báo cáo và trả lời phản biện tại buổi nghiệm thu

Sau thời gian nghe báo cáo, chất vấn các thành viên, Hội đồng Khoa học nhận xét đề tài đã hoàn thành tốt và đầy đủ tất cả các mục: thời gian, đào tạo, nghiên cứu và sản phẩm thực tế đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bên cạnh đó, kết quả của đề tài nghiên cứu cũng được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về độ chính xác, hoàn chỉnh, tính logic. Buổi nghiệm thu đã diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn, sôi nổi và làm đúng các thủ tục quy định đối với đề tài nghiệm thu cấp Bộ.

TS. Phạm Anh Phương - Tổ trưởng Bộ môn  Khoa Công nghệ thông tin, Cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao, thành viên tham gia nghiên cứu đề tài cho biết: “Đề tài triển khai thành công sẽ giúp vận dụng các kỹ thuật Tin học một cách tổng hợp và toàn diện. Đề tài còn có thể giúp hình thành các hướng nghiên cứu lý thuyết và công nghệ chuyên sâu trong các ứng dụng của xử lý ảnh trong kiểm tra, giám sát an ninh,… Kết quả của đề tài đã thể hiện quá trình nghiên cứu công phu và nghiêm túc của Chủ nhiệm đề tài cũng như các thành viên tham dự.”

(Truyền Thông)