English

Đoàn Thể

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010

Sáng ngày 19/02/2011, Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Hội nghị có sự tham dự của các Ban xây dựng đảng Quận ủy Hải Châu, Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, cùng gần 300 đảng viên, đối tượng đảng, trưởng, phó các đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể trong toàn trường.
 
 
Đồng chí Trần Văn Hùng báo cáo tổng kết tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hùng, Phó bí thư Đảng ủy nhà trường đã đọc báo cáo sơ kết công tác Đảng năm 2010. Theo báo cáo, năm học 2010, được sự quan tâm, chỉ đạo của Quận ủy Hải Châu, Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân đã thực hiệt tốt nhiệm vụ chính trị, tư tưởng năm 2010, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng, tổng kết 4 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  trong cán bộ, đảng viên và xét khen thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu, tham mưu cho các cấp lãnh đạo xây dựng các chuẩn mực đạo đức của người đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường, tập trung chỉ đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phối hợp với các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh, công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo, chuyên môn trong cán bộ, giảng viên. Về nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng,đến nay Đảng bộ đã có 119 đồng chí, tăng so 13 đồng chí so với năm 2009. Đảng bộ đã tổ chức sắp xếp, chia tách 08 chi bộ cũ thành 16 chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo hoạt động của chi bộ sát với từng đơn vị chuyên môn, tổ chức đoàn thể. Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VI - nhiệm kỳ 2010-2015…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2011, đồng chí Trần Thanh Hà, văn phòng Đảng ủy nhà trường cho biết: Đảng bộ sẽ triển khai, quán triệt đến từng đảng viên, CB-GV-NV các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm vụ năm 2011 của Đảng uỷ và các chỉ đạo của cấp trên, phấn đấu đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011, phối hợp với Ban Giám Hiệu, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Nam, Phó ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ Đại học Duy Tân trong năm 2010. Toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên trong trường đã đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong công tác tham mưu cho Ban Giám Hiệu và các đơn vị thực hiện tốt công chuyên môn, góp phần vào việc xây dựng Đại học Duy Tân trở thành một trường có uy tín trong nước.

(Truyền Thông)