English

Bằng 2, Nghề, eUniversity

Lễ Khai giảng Cử nhân Đại học Trực tuyến DTU X21 đợt 1

Sáng ngày 22/3/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến Khóa X21 đợt 1 tại phòng 1101-182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Lễ Khai giảng ...

Phát bằng Tốt nghiệp Đại học Văn bằng 2 và Cử nhân Trực tuyến

Sáng 11/1/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Phát bằng Tốt nghiệp Đại học Văn bằng 2 Chính quy và Cử nhân Trực tuyến đợt tháng 12/2014. Tham dự buổi lễ có TS. Võ Thanh Hải -...

Lễ Khai giảng Cử nhân Đại học Trực tuyến DTU Khóa X20 đợt 2

Sáng ngày 30/11/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến Khóa X20 đợt 2 tại phòng 1101-182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng...

Lễ Khai giảng Đại học Văn bằng 2 Hệ Chính quy Khóa B20

Sáng 9/11/2014, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ Khai giảng Đại học Văn bằng 2 Hệ Chính quy Khóa B20 tại Phòng 208 - Cơ sở 209 Phan Thanh, Tp. Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Hữu Phú...

Đại học Duy Tân mở rộng Đào tạo Cử nhân Trực tuyến

baodatviet.vn

Ký kết với nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên toàn quốc để triển khai các chương trình Đào tạo Cử nhân Trực tuyến (Quản trị, Kế toán, Công nghệ Thông tin...

Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến DTU Khóa X20

Sáng ngày 24/8/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cử nhân Đại học Trực tuyến Khóa X20 tại phòng 1101-182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Lễ Khai giảng...

Lễ Phát bằng Tốt nghiệp Đại học Văn bằng 2 - Hệ Chính quy Khóa B17

Sáng 29/12/2013, Đại học Duy Tân đã long trọng tổ chức Lễ phát bằng Tốt nghiệp Đại học văn bằng 2, hệ chính quy cho sinh viên Khóa B17 (2011-2013). Tham dự buổi lễ có ThS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu...

Lễ khai giảng chương trình đào tạo Cử nhân Trực tuyến Khóa X19 đợt 5

Sáng 22/12/2013, tại phòng 501 - cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai giảng khóa X19 đợt 5 chương trình đào tạo cử nhân Đại học trực tuyến E-learing tại Đà Nẵng...

Đào tạo Từ xa Đại học Duy Tân - Mùa Tốt nghiệp Đầu tiên

www.thanhnien.com.vn

Sau hai năm chuẩn bị kỹ càng, từ năm 2010, Duy Tân đã hoàn thiện chương trình đào tạo và khởi động khóa học đầu tiên với hệ thống phương pháp dạy và học đổi mới, hiện đại, theo hướng eLearning, trực...

Sinh viên Đại học Văn bằng 2 Hệ Chính quy bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp

Từ ngày 22/11/2013 đến 1/12/2013, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa B17 (2011-2013) tại cơ sở 396 Điện Biên Phủ, Tp. Đà Nẵng. Tham dự các buổi lễ bảo vệ...