English

Tags: thành tích vàng của sinh viên

Thành tích Vàng của Sinh viên Chương trình lấy Bằng Đại học Mỹ tại Đại học Duy Tân

07/08/2018

Một trong những điểm nhấn góp phần tạo nên thành công trong công tác đào tạo của Đại học Duy Tân những năm gần đây chính là hợp tác quốc tế nhằm đào tạo ra các thế hệ sinh viên toàn cầu trên nền tảng thụ hưởng một chương trình đào tạo ưu việt, mang đẳng cấp quốc tế với chi phí thấp...