English

Tags: phụng dưỡng

Đại học Duy Tân tiếp nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng

27/10/2008

Thấm nhuần truyền thống đạo lư của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và đánh giá cao sự cống hiến, những hy sinh mất mát đối với người có công với cách mạng...