English

Tags: lĩnh vực Điện - Điện tử

Hội nghị Khoa học Lần thứ VI về Điện, Điện tử Viễn thông và Tự động hóa

11/12/2019

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, tạo cơ hội hợp tác phát triển giữa các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên hoạt động trong lĩnh vực Điện - Điện tử, Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị Khoa học Lần thứ VI về Điện, Điện tử Viễn thông và Tự động hóa vào chiều ngày 10/12/2019...