English

Tags: ký kết

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp đồng Đào tạo Tiếng Anh với Công ty Sông Thu

22/03/2016

Sáng ngày 19/03/2016, Lễ Ký kết Hợp đồng đào tạo “Tiếng Anh chuyên ngành đóng tàu” giữa Đại học Duy Tân và Tổng Công ty Sông Thu đã diễn ra tại phòng 702 - K7/25 Quang Trung,...

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa DTU và Đại học Hoseo, Hàn Quốc

29/03/2016

Sáng ngày 25/03/2016, Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Hoseo, Hàn Quốc đã diễn ra tại phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

DTU Ký Thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

27/04/2016

Ngày 24/4/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình và Đại học (ĐH) Duy Tân đã tiến hành tổ chức Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác về Chương trình phối hợp hành động trong lĩnh vực...

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác các Dự làm phim với Đại học Dixie State

27/04/2016

Ngày 26/4/2016, Lễ Ký kết hợp tác các dự án làm phim giữa Đại học (ĐH) Duy Tân với Đại học Dixie State (Hoa Kỳ) đã diễn ra tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Lễ Ký kết giữa Đại học Duy Tân với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

09/06/2016

Sáng ngày 7/6/2016, tại phòng 601, Trường Đại học Duy Tân - Cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết và tọa đàm về chủ đề “Văn học, tình yêu và cuộc sống”...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai

02/07/2016

Sáng 30/6/2016, Lễ ký kết Hợp tác Toàn diện giữa Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai đã diễn ra tại Hội trường 713, cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Lễ Ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa DTU và Công ty Cổ phần Trustpay

06/07/2016

Sáng ngày 1/7/2016, Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Công ty Cổ phần Trustpay đã diễn ra tại phòng 706, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Đến tham dự buổi lễ...

Lễ Ký kết giữa Đại học Duy Tân với Tổ chức CIESF - Nhật Bản

07/07/2016

Sáng ngày 4/7/2016, Lễ Ký kết giữa Đại học Duy Tân với Quỹ CIESF - Nhật Bản đã diễn ra tại phòng 702, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham sự buổi lễ có: ông Okubo Hideo...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Tập đoàn Công nghệ Bkav

20/08/2016

Sáng này 19/8/2016, Lễ Ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Tập đoàn Công nghệ Bkav đã diễn ra tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Buổi lễ có sự tham dự của...

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Công ty TNHH Esuhai

28/11/2016

Sáng ngày 26/11/2016, Lễ Ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân với Công ty TNHH Esuhai đã diễn ra tại Hội trường 613 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...