English

Tags: Tư vấn thuế

Livestream Tư vấn Tuyển sinh 08: Nghề Kế toán - Kiểm toán và Tư vấn thuế

17/03/2020

Sáng ngày 13/3/2020 đông đảo các em học sinh và quý phụ huynh đã vào Fanpage của Đại học Duy Tân xem livestream tư vấn tuyển sinh trực tiếp số 08 với chủ đề Nghề Kế toán, Kiểm toán, Tư vấn thuế - Cơ hội và triển vọng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tham gia tư vấn trong livestream số 08 gồm có TS. Nguyễn Hữu Phú - Phó hiệu trưởng nhà trường, PGS. TS. Phan Thanh Hải...