English

Tags: Thi thử IELTS

Ngày hội Du học và Thi thử theo Hình thức IELTS tại Đại học Duy Tân

09/04/2016

Ngày 6/4/2016, tại Đại học Duy Tân cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra “Ngày hội Du học và Thi thử IELTS”. Đây là chương trình dành cho học sinh - sinh viên...