English

Tags: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật

Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật làm việc với trường Đại học Duy Tân

24/06/2009

Sáng ngày 23/06/2009, tại cơ sở K7/25 Quang Trung thành phố Đà Nẵng, Ban Giám Hiệu trường Đại học Duy Tân, lãnh đạo Thư viện đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Diễn,Giám Đốc Nhà xuất...