English

Tags: Cây Bìm bìm

DTU tìm ra Phương pháp diệt cây Bìm bìm tại Rừng đặc dụng Cù lao Chàm

09/08/2014

Sau 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm và đạt được những thành công bước đầu trong việc tìm ra phương pháp tiêu diệt cây Bìm bìm, sáng ngày 5/8/2014, Khoa Dược - Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc