English

Tags: Chế phẩm Dinh dưỡng

DTU Ứng dụng Thành công Chế phẩm Dinh dưỡng ĐH 93 trên cây Lúa

09/09/2014

Thành công trong nghiên cứu chế phẩm dinh dưỡng ĐH 93 (Đất hiếm), Đại học Duy Tân đã phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang triển khai phun ĐH 93...