English

Tags: California Polytechnic University

Giảng viên Duy Tân dự tập huấn tại California Polytechnic University (Hoa Kỳ)

06/08/2013

Sự phát triển mang tính đột phá trong lĩnh vực kiến trúc với những công trình giá trị, độc đáo, mang dấu ấn thời đại đã và đang thay đổi diện mạo toàn thế giới. Đam mê và khát khao sáng tạo cái đẹp trong lĩnh vực...