English

Tags: APEC 2017

Sinh viên Chương trình 'Lấy bằng Mỹ tại Đại học Duy Tân” chào đón APEC 2017

28/10/2017

Sáng 28/10, đông đảo sinh viên thuộc Chương trình ADP (American Degree Program - Chương trình Lấy bằng Mỹ tại Việt Nam) đến từ đại học (ĐH) Duy Tân đã tỏa rộng suốt dọc bãi biển Mân Thái...