English

Tags: đảng viên

Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị quyết Trung ương VII của Đảng

24/12/2008

Thực  hiện sự chỉ đạo của Quận ủy Hải Châu, ngày 21 tháng 12 năm 2008, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị quyết Trung ương VII của Đảng...

Lễ kết nạp Đảng viên

04/05/2009

Nằm trong kế hoạch phát triển đội ngũ Đảng viên ở Đại học Duy Tân, chiều ngày 29/04/2009, tại 184 Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đồng chí...

Lễ kết nạp Đảng viên

05/06/2009

Nằm trong kế hoạch phát triển đội ngũ Đảng viên ở Đại học Duy Tân, chiều ngày 04/06/2009, tại 184 Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đồng chí...

Lễ kết nạp Đảng viên tại chi bộ khối sinh viên 1

06/07/2009

Chiều 04/07/2009, tại phòng họp cơ sở 184 Nguyễn Văn Linh-Đại học Duy Tân, được sự đồng ý của Đảng bộ quận Hải Châu và Đảng ủy Đại học Duy Tân, chi bộ Đảng khối sinh viên 1 đã tổ chức lễ kết nạp...

Lễ kết nạp Đảng viên

22/09/2009

Trong không khí chào mừng 15 năm này thành lập Trường đại học Duy Tân, chiều ngày 18/09/2009, chi bộ sinh viên Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 8 đồng chí...

Chi bộ đảng khối sinh viên 2: kết nạp hai đảng viên mới

22/12/2009

Chiều ngày 20/12/2009, tại Phòng Hội Thảo-184 Nguyễn Văn Linh, Đại học  Duy Tân, chi bộ đảng khối sinh viên 2 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai sinh viên Trần Trọng Tín ...

Lễ kết nạp đảng viên mới

24/12/2009

Nằm trong kế hoạch phát triển đội ngũ Đảng viên ở Đại học Duy Tân, chiều ngày 23/12/2009, tại Phòng Hội Thảo, 184 Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ kết...

Lễ kết nạp Đảng viên mới

04/10/2010

Trong không khí chào mừng 16 năm này thành lập Trường đại học Duy Tân, chiều ngày 03/10/2010, chi bộ sinh viên II, Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 4 đồng chí: Nguyễn Thái Phương...

Chi bộ Khối Sinh viên Kết nạp Đảng viên mới

17/02/2014

Được sự đồng ý của Đảng Bộ Đại học Duy Tân, trong 2 ngày 15 - 16/2/2014 Chi bộ Sinh viên các khối: Kinh tế & Xã hội Nhân văn, Kỹ thuật & Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với 4 quần chúng ưu tú...

Chi bộ Sinh viên Kết nạp Đảng viên mới

01/07/2014

Sáng ngày 28/6/2014, Chi bộ Sinh viên các khối Kinh tế & Xã hội Nhân văn, Kỹ thuật & Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với 3 quần chúng ưu tú. Buổi lễ có sự tham dự của...