English

Tags: Đại học Nữ Ewha

“Korea Week 2019” - DTU, Đà Nẵng - Việt Nam: Thúc đẩy phát triển chung, trên cơ sở trải nghiệm văn hóa và hiểu biết lẫn nhau

14/01/2019

Xuyên suốt nội dung của “Korea Week 2019”, các bạn sinh viên Việt Nam có cơ hội tìm hiểu về ngôn ngữ nước bạn, những phong tục tập quán, đặc biệt là các hoạt động, những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa xứ sở Kim Chi; cùng nền ẩm thực đặc sắc và phong phú...

Tuần lễ Giao lưu Văn hóa giữa Đại học Duy Tân và các trường Đại học tại Hàn Quốc

14/01/2019

Trong suốt 1 tuần lễ từ ngày 6 - 12/1/2019 tại các cơ sở của Đại học Duy Tân, nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa và sôi nổi giữa giảng viên và sinh viên Đại học Duy Tân và Đại học Nữ EWHA cùng 1 số trường đại học khác của Hàn Quốc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ trên địa bàn Tp. Đà Nẵng...