English

Tags: Đạo đức

Chương trình Giao lưu “Đạo đức, Nhân văn - Nền tảng của sự Phát triển”

05/08/2018

Sáng 4/8/2018, Báo Văn hóa, Đại học Duy Tân và Công ty Newsthoidai đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Đạo đức, nhân văn - nền tảng của sự phát triển” tại Hội trường 613 của Đại học Duy Tân, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Mang đến chương trình giao lưu một chủ đề rất mở và đang được xã hội thực sự quan tâm, bởi thế, những người đến tham dự đã được lắng nghe rất nhiều ý kiến của các lãnh đạo, các nhà khoa học,…