OneDrive là bộ nhớ trực tuyến miễn phí đi kèm với Windows 10 và được sử dụng với tài khoản Microsoft. Lưu file vào OneDrive là bạn sẽ có thể truy cập chúng từ bất kỳ PC, máy tính bảng hoặc điện thoại nào.

Theo mặc định, bạn có thể chọn thư mục nào sẽ đồng bộ trong OneDrive với PC. Windows 10 lưu trữ thư mục OneDrive trong thư mục %UserProfile% của tài khoản (ví dụ: "C:\Users\Brink") theo mặc định.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách đồng bộ bất kỳ thư mục nào với OneDrive cho tài khoản trong Windows 10.

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

mklink /j "%UserProfile%\OneDrive\Folder Name" "Full path of source folder"

Thay thế đường dẫn đầy đủ của thư mục nguồn trong lệnh trên bằng đường dẫn đầy đủ thực tế của thư mục (ví dụ: "F:\Example Folder") mà bạn muốn đồng bộ với OneDrive.

Thay thế Folder Name trong lệnh trên bằng tên thư mục (ví dụ: "Example Folder") mà bạn muốn hiển thị trong OneDrive. Tốt nhất nên sử dụng cùng tên với thư mục nguồn để giúp biết nó được liên kết với cái gì. Ví dụ:

mklink /j "%UserProfile%\OneDrive\Example Folder" "F:\Example Folder"
Nhập lệnh vào Command Prompt
Nhập lệnh vào Command Prompt

3. Thư mục nguồn (ví dụ: "F:\Example Folder") hiện sẽ được đồng bộ với OneDrive (ví dụ: "%UserProfile%\OneDrive\Example Folder"). Bất cứ điều gì bạn sao chép, lưu và xóa ở một trong hai thư mục cũng sẽ được áp dụng cho thư mục còn lại.

Nếu muốn hoàn tác junction point (một thư mục thực sự trỏ đến một thư mục khác) này và dừng đồng bộ thư mục nguồn với OneDrive, bạn sẽ chỉ phải xóa thư mục (ví dụ: "%UserProfile%\OneDrive\Example Folder") trong thư mục OneDrive. Điều này sẽ không xóa thư mục nguồn (ví dụ: "F:\Example Folder"), nhưng cũng sẽ xóa nó khỏi OneDrive trực tuyến.