Rách tử cung do chân thai nhi lồi qua túi ối

Rách tử cung do chân thai nhi lồi qua túi ối

Bs CK II Trương Thanh - dịch

 

    Một phụ nữ 33 tuổi không có triệu chứng mang thai 22 tuần thứ 22 (thai lần 6, para 5) của thai kỳ với một thoát vị lớn của túi ối qua thành tử cung trái được phát hiện bằng siêu âm thường xuyên. 

   Cô đã có năm lần mổ lấy thai trước đó thông qua một đường rạch ngang của đoạn dưới tử cung và không đẻ bằng âm đạo trước đó

   Chụp cộng hưởng từ cho thấy một vết rách 2,5 cm của thành tử cung trái (mũi tên) và một túi ối lớn kích thước 19 cm x 12 cm x 9 cm và chứa chân của thai nhi.

    Bệnh nhân và thân nhân đã được thông báo về những nguy cơ tiềm tàng của những phát hiện này, bao gồm cả vỡ hoàn toàn tử cung, nhau thai dính bất thường, cắt bỏ tử cung và sinh non. 

   Họ đã lựa chọn biện pháp theo dõi thai chặt chẽ

    Siêu âm lại ở tuần thứ 30 của thai kỳ, cho thấy  tử cung đã  rách  rộng 5 cm và túi thoát vị đã phát triển  bao gồm bụng và chân của thai nhi.

   Ở tuần thứ 30 của thai kỳ, một trẻ sơ sinh nam khỏe mạnh cân nặng 1.385 g đã được chuyển mổ. Sau khi mỗ, xác định rách tử cung bên trái sau và túi ối lớn được xác định  và khâu lại.

   Bệnh nhân đã có trãi qua sau phẫu thuật không có biến chứng và đã được xuất viện 5 ngày sau đó. 

   Lúc 6 tháng tuổi, bé vẫn còn sống và khỏe mạnh.

 

Pierre-Emmanuel Bouet, MD 
Charlyne Herondelle, MD 
Centre Hospitalier Universitaire d'Angers, Angers, Pháp 
pebouet@hotmail.com

undefined

Uterine Rupture with Protruded Legs in a Large Amniocele

Pierre-Emmanuel Bouet, M.D., and Charlyne Herondelle, M.D.

N Engl J Med 2016; 375:e51December 22, 2016DOI: 10.1056/NEJMicm1603843

 

A 33-year-old asymptomatic woman (gravida 6, para 5) presented at 22 weeks of gestation with a large herniation of the amniotic sac through the left uterine wall that was detected by routine ultrasonography. She had had five previous cesarean sections through a transverse incision of the lower uterine segment and no previous vaginal deliveries. Magnetic resonance imaging revealed a 2.5-cm rupture of the left uterine wall (arrows) and a large amniocele that measured 19 cm by12 cm by 9 cm and contained fetal legs. The patient and her partner were informed of the potential risks of these findings, including complete uterine rupture, placenta accreta, hysterectomy, and preterm birth. They opted to proceed with the pregnancy with close monitoring. Repeat ultrasonography at 30 weeks of gestation revealed that the uterine dehiscence had extended 5 cm and the herniated sac had grown and included the fetal abdomen and legs. At 30 weeks of gestation, a healthy male newborn weighing 1385 g was delivered by cesarean section. After the delivery, the left posterior uterine rupture and large amniocele were identified and repaired. The patient had an uncomplicated postoperative course and was discharged from the hospital 5 days later. At 6 months of age, the baby was alive and well.

Pierre-Emmanuel Bouet, M.D.
Charlyne Herondelle, M.D.
Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, Angers, France 
pebouet@hotmail.com