Sinh viên Y Đa khoa K21.DTU đi thực tập lâm sàng vòng đầu tiên

Sinh viên Y Đa khoa K21.DTU đã đi thực tập lâm sàng đầu tiên tại bệnh viện I tại thành phố đà nẵng - BV ĐK Đà Nẵng; BV C Đà Nẵng; BVQY 17 QK 5; BV 199 BCA.

chưa xác định

BLĐ bệnh viện & sinh viên có thực hiện việc tạo ra các điều tương ứng cho sinh viên Duy Tân trong tập lệnh đầu; the teachers are used by the cover of the labrador were usually have a face to instruction and help the students of the School in the steps.

chưa xác định

With the libraries, the students of the groups has been recovered with the thưa or too many of the kernel of the units, units for executables of the rules of the executable file.

chưa xác định

chưa xác định