Tin tức
Mời tham dự buổi lễ thuyết trình về Động lực học Y khoa ngày 01/10/2018

Gửi sinh viên Y Đa Khoa và Răng Hàm Mặt *** CVHT thông báo cho sinh viên lớp mình biết để tham gia.

Thông tin đăng ký tham gia lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu

Sau thành công ở lần đầu tiên, Ban tổ chức chúng tôi tiếp tục tổ chức buổi Tập huấn sơ cấp cứu cho người mới bắt đầu lần hai vào sáng thứ 5, ngày 13/09/2018 tại phòng 208 cơ sở Phan Thanh. Nội dung tập huấn lần này tập trung vào 4 chủ đề: sơ cứu động vật cắn đốt, sơ cứu gãy xương, sơ cứu đuối nước và kĩ năng hồi sức tim phổi

Sinh viên Y Đa khoa K21.DTU đi thực tập lâm sàng vòng đầu tiên

Sinh viên Y Đa khoa K21.DTU đã đi thực tập lâm sàng vòng đầu tiên tại các bệnh hạng I tại thành phố đà nẵng - BV ĐK Đà Nẵng; BV C Đà Nẵng; BVQY 17 QK 5; BV 199 BCA. Tại các bệnh viện, các sinh viên của các nhóm đã khắc phục tình trạng còn thưa hoặc quá đông bệnh nhân của từng khoa, đơn vị để thực hiện tích cực các nội dung của chương trình thực tập. BLĐ bệnh viện & các khoa có sinh viên thực tập đã tạo điều kiện tương đối tốt cho sinh viên Duy Tân trong bước đầu thực tập lâm sàng; các thầy cô cơ hữu của Khoa phụ trách hướng dẫn lâm sàng đã thường xuyên có mặt để hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên của Trường trong bước đầu đi lâm sàng.

Lớp tập huấn của Giáo sư Ara Tekian 12.2017

Lớp tập huấn của Giáo sư Ara Tekian (PhD, MHPE. University of Illinois at Chicago) tiếp tục triển khai đợt 2 vào cuối năm 2017...

Lễ mừng tân sinh viên K23/DTU

Lễ mừng tân sinh viên K23/DTU